Verksamhetsplan 2017                                                                                    

Tävlingar och träningar:

Månadstävling på Bjärkas Golf: Första tisdagen i månaden under maj-september, avgift 5 € för medlemmar och 10 € för icke medlemmar.

Klubbkamper:  Archipelagia Golf och Hangö Golf, datumen återkommer vi till då DG kommit överens med klubbarna. Spelas på respektive golfbanor.

                             Kimito Island Open, ordnas i år den 29.7.2017.

DGs mästerskapstävlingar, klasserna herrar och damer och seniorherrar och seniordamer, spelas samtidigt med Kimito Island Open den 29.7.2017 i Meri-Teijo Golf.

                             Flaggtävlingen spelas den 1.10.2017 start kl. 11.

Finland 100 år hyllas med ett juniormästerskap den 8.8.2017 kl 14.00.på Bjärkas Golf. Tävlingen är öppen för alla juniorer.

Träningskvällar för nybörjare ordnas också i år under maj månad, måndagar mellan  22.5 - 29.5. För deltagaren kostar det 10 €per kväll per person (de 15 första per kväll debiterar Bjärkas och övriga debiteras till DG.) Annonseras i Annonsbladet den 11.5. Bjärkas och DG delar på annonskostnaderna.

Föreningen ordnar spelkvällar, sk klubbkvällar under hela säsongen på onsdagar med början i maj då spelare träffas i Bjärkas Golf kl 17.30. Spelsättet och spelgrupperna bestäms på plats varje gång.

Skolningsverksamhet för unga och nybörjare i samarbete med Bjärkas Golf:

Skolgolf för ortens skolor, alla 5:e klassister bjuds in, föreningen står för transport om vi får verksamhetsbidrag från kommunen. Närmare datum överenskommer lärarna med Fredrik Bergholm. Föreningen hoppas på bidragande aktivitet från styrelsemedlemmar och andra medlemmar vid skolningarna såsom tidigare år. Sekreteraren skickar inbjudan till skolkansliet.

Övrig verksamhet:

”Drömmar i rörelse” kampanjen är fokuserad under maj månad på golf, som ett led i Finland 100 år. Passar bra med vår effektiverade undervisning under maj månad.

DGs Facebook sida uppdateras och aktiveras.

”Faddergolfare” införs som försök. En förfrågan om aktiva spelare som kan ställa upp vid juniortillfällen och nybörjarundervisningen som hjälpledare görs. Kunde vara bra med en förteckning på intresserade som Fredrik har tillgång till.